[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


พยากรณ์อากาศ
 

 
  


Warning: Illegal string offset 'Pageview' in /home/ptnschool/domains/ptn-school.ac.th/public_html/modules/news/readnews.php on line 43
  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศโรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและ
โดย : pushong
เข้าชม : 969
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน
     

                                                                                     ประกาศโรงเรียนเปรมติณสูลานนท์

เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นบุคลากร


 

                   ตามที่ได้มีประกาศโรงเรียนเปรมติณสูลานนท์  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ลงวันที่ ๑ เมษายน  ๒๕๖๒  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากร และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ นั้น
                   โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการเข้ารับการคัดเลือกบุคลากร และกำหนดวัน  เวลา  สถานที่ รายละเอียดดังต่อไปนี้
 
๑.     รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
 
๑.๑ ครูช่วยสอนเอกคณิตศาสตร์        จำนวน  2  อัตรา      อัตราค่าจ้างเดือนละ  15,050  บาท 
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ – สกุล สถานที่สอบ
๐๐๑ นางสาวปรัชญา  สร้างนา ห้องผู้อำนวยการสถานศึกษา 
๐๐๒ นางสาวกานดา  กลางแม
๐๐๓ นางสาวดวงฤทัย  แสนหนวด
                 
                 ๑.๒ ครูช่วยสอนเอกอังกฤษ           จำนวน  1  อัตรา       อัตราค่าจ้างเดือนละ  15,050  บาท 
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ – สกุล สถานที่สอบ
๐๐๑ นางสาววิภาวี  อรรัฐเสถียร ห้องผู้อำนวยการสถานศึกษา 
 
           ๑.๓ ครูช่วยสอนเอกภาษาไทย         จำนวน  1  อัตรา      อัตราค่าจ้างเดือนละ  15,050  บาท
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ – สกุล สถานที่สอบ
๐๐๑ นายวิษณุ  สีลาโส ห้องผู้อำนวยการสถานศึกษา 
๐๐๒ นางสาวกรกนก  พาลี
๐๐๓ นางสาวกนกวรรณ  โฮมราช
   
                 ๑.๔ ครูช่วยสอนเอกคอมพิวเตอร์     จำนวน  1  อัตรา      อัตราค่าจ้างเดือนละ  15,050  บาท 
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ – สกุล สถานที่สอบ
๐๐๑ นางสาวนันตพร  วงษ์หงสา ห้องผู้อำนวยการสถานศึกษา 
๐๐๒ นายวันชัย  แสงสว่าง
๐๐๓ นางสาวธีราภรณ์  ไชยวังราช
๐๐๔ นางสาวเพชรรัตน์  ธุระธรรม
                    
                 ๑.๕ ยามรักษาการณ์                   จำนวน  1  อัตรา      อัตราค่าจ้างเดือนละ   9,000  บาท 
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ – สกุล สถานที่สอบ
๐๐๑ นายมานพ  มองเพชร ห้องผู้อำนวยการสถานศึกษา 
          ๒.  กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
               โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์  จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒  ณ  ห้องผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์  ตามกำหนดการ ดังนี้
การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ
วันที่ 12  เมษายน  พ.ศ. 2562
09.00 น.  เป็นต้นไป
สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มผลงาน
50
50
คะแนนรวม 100
 
 
           ๓.  ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคลากร ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้
     ๓.๑ ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ
พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๕
      ๓.๒ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้ม
ส้น  สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตนให้เหมาะสมกับเป็นครู
               ๓.๓ เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก
      ๓.๔ ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปในวันสอบคัดเลือกทุกครั้ง
 
ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๑  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
 
 
                                                                             ( นายวันเผด็จ  มีชัย )
                                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
 
 
 
 

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      9/พ.ค./2563
      9/พ.ค./2563
      7/เม.ย./2563
      7/เม.ย./2563
      7/เม.ย./2563


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
https://forms.gle/uDHjCrPRfpyTok5d7
https://www.facebook.com/Kru.Prasit.Dee
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5